• Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông thể hiện sự công bằng và cơ sở pháp lý

    Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông thể hiện sự công bằng và cơ sở pháp lý

    ANTD.VN - 5 năm sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về Biển Đông (12-7-2016), phán quyến này đã được các chuyên gia, học giả quốc tế đánh giá cao, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự công bằng và cơ sở pháp lý quốc tế trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. PCA đã đưa ra những phán quyết rõ ràng về yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích ở Biển Đông.