Yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực trong lễ hội

  • 17/02/2016 08:06
  • 0 bình luận
  • MAI PHƯƠNG​
  • In bài

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 33/KH – UBND về việc quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.

Trong đó, UBND TP sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động lễ hội. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan, kinh doanh thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá. Bên cạnh đó, các đơn vị, tổ chức có liên quan cần đề xuất các mô hình hoạt động lễ hội tiêu biểu để đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. 

Tin cùng chuyên mục