Yêu cầu tái sử dụng tối đa nguyên vật liệu khi tu bổ đền Đặng Giang

  • 30/11/2020 12:06
  • 0 bình luận
  • Hương Thủy
  • In bài

ANTD.VN -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4314/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (kèm theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Biên bản Hội nghị thống nhất phương án, quy mô công trình).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, với nội dung: Tu bổ tiền tế; xây mới nhà khách (nhà thủ từ); lắp đặt điện chiếu sáng và hệ thống phòng cháy, chữa cháy di tích.

Yêu cầu tái sử dụng tối đa nguyên vật liệu khi tu bổ đền Đặng Giang ảnh 1

Lễ hội thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý đối với phương án tu bổ tiền tế: Hạ giải cục bộ cấu kiện mái. Tái sử dụng tối đa ngói lợp, ngói lót còn khả năng sử dụng. Hồ sơ cần bổ sung phương án nối, vá, thay cốt, ốp mang… để tu bổ, bảo tồn các cấu kiện kiến trúc gỗ. Không sử dụng đèn huỳnh quang 1,2m để chiếu sáng nội thất công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục