Yêu cầu minh bạch tài sản, thu nhập

  • 03/11/2014 06:33
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Công Thương vừa yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện quy định về triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập. 

Theo đó, các đơn vị có nghĩa vụ phải rà soát, lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, đồng thời, bản kê khai này phải được công khai. Việc công khai được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định. Thời điểm công khai được thực hiện từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra, sao lục gửi bản kê khai đến ngày 31-3 hàng năm. Chậm nhất là ngày 15-4 hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gửi báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập về Bộ Công Thương.

Tin cùng chuyên mục