Yêu cầu làm rõ việc chậm xử lý dứt điểm vi phạm tại mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô

  • 10/03/2020 11:28
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, trước ngày 31/3/2020, phải báo cáo kết quả xử lý các vi phạm liên quan mương thoát nước Phan Kế Bính và mương thoát nước Nghĩa Đô.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP cho biết, ngày 9/3/2020, tại văn bản số 789/UBND-ĐT, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm (đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong) tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và UBND Thành phố.

Các đơn vị nói trên phải gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp trước ngày 20/3/2020. TP giao Thanh tra Thành phố đôn đốc, chủ trì với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, UBND TP đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị trên xử lý dứt điểm các vi phạm nói trên nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục