Yêu cầu doanh nghiệp gửi báo cáo cổ phần hóa

  • 13/09/2014 06:10
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Tài chính yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn. 

Theo đó, định kỳ hàng tháng (trước ngày 25), hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp, tình hình thực hiện thoái vốn Nhà nước đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng) và đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Tin cùng chuyên mục