Ý kiến tâm huyết từ Đại hội XIII

  • 27/01/2021 07:23
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh (Ghi)
  • In bài
ANTD.VN - Bên hành lang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu tiếp tục gửi các ý kiến tâm huyết tới Đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước

Ý kiến tâm huyết từ Đại hội XIII ảnh 1

“Từ thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đồng thời, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang và quân đội là chủ lực. Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng - an ninh với đối ngoại, mà quốc phòng - an ninh - đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo công cuộc bảo vệ Tổ quốc, then chốt là tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng - an ninh. Trong thời kỳ mới này, chúng ta đã xác định phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại, để làm sao đến năm 2025 chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nói cách khác, chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa. Từ năm 2025, tiếp tục xây dựng nhiều quân, binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 chúng ta xây dựng quân đội hiện đại”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật

Ý kiến tâm huyết từ Đại hội XIII ảnh 2

“Trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sự quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đây vừa là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng, quản lý tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng của đất nước vừa là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững. Vì vậy, nội dung về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội, được Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm; có sự đóng góp trí tuệ không chỉ của ngành Tài nguyên và Môi trường mà còn có tâm huyết, gửi gắm của các nhà khoa học và nhân dân. Chúng tôi mong muốn, với kết tinh của trí tuệ, niềm tin, sự gửi gắm từ nhân dân, Đại hội sẽ có quyết sách những chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường. Cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII được thông qua, các nghị quyết có liên quan của Trung ương sẽ định hình hướng phát triển đối với ngành Tài nguyên và Môi trường”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng: Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin với nhân dân

Ý kiến tâm huyết từ Đại hội XIII ảnh 3

“Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại Đại hội rất khí thế, như lời hiệu triệu rất sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân. Nội dung Báo cáo Chính trị là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Về phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, tôi thấy hoàn toàn chính xác và đặc biệt sát với thực tiễn thành quả của đất nước ta. Có thể nói rằng, cơ đồ của đất nước, của chúng ta, nhìn khắp mọi nơi, kể cả vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn trong nhiều năm qua và đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đều đã có điều kiện phát triển, đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” và có thể nói trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, đã đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới. Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi tin Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII”.

Tin cùng chuyên mục