Xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành

  • 08/01/2014 07:27
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Ngày 7-1, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo. 
Xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành ảnh 1
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tham quan bảo tàng truyền thống 
Viện Chiến lược và Khoa học Công an


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả Viện Chiến lược và Khoa học Công an đạt được. Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ để tiếp tục xây dựng Viện Chiến lược và Khoa học Công an ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thời gian tới Viện Chiến lược và Khoa học Công an cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; gắn kết công tác nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học và xây dựng phát triển lý luận CAND với việc giải quyết những vấn đề trên lĩnh vực bảo vệ ANTT; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, thông tin khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, làm nòng cốt trong nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực ANTT, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành của Bộ Công an.     

Tin cùng chuyên mục