Xúc tiến triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  • 28/06/2010 06:02
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
  • In bài
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chính thức thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020.

Xúc tiến triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chính thức thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động của đề án này.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020. Mục tiêu của đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu LĐNT, trong đó, đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Tổng kinh phí thực hiện đề án  từ ngân sách Nhà nước dự kiến gần 30.000 tỷ đồng.                         

Hạ Quỳnh

Tin cùng chuyên mục