Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ

  • 29/12/2008 10:17
  • 0 bình luận
  • (Còn nữa)
  • In bài
(ANTĐ) - Trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an ngày 14-10-2008 đã ký ban hành Thông tư số 23/2008/TT-BCA (C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bắt đầu từ số này, ANTĐ giới thiệu một số nội dung cơ bản của Thông tư 23/2008/TT-BCA.

Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ

(ANTĐ) - Trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an ngày 14-10-2008 đã ký ban hành Thông tư số 23/2008/TT-BCA (C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bắt đầu từ số này, ANTĐ giới thiệu một số nội dung cơ bản của Thông tư 23/2008/TT-BCA.

1. Hướng dẫn về tước quyền sử dụng giấy phép lái xe:

- Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có thời hạn hoặc không thời hạn phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14-9-2007 của Chính phủ.

- Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe được tính từ thời điểm tạm giữ giấy phép lái xe. Trường hợp một người cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi phạm mà các hành vi này đều có quy định bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì chỉ áp dụng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hành vi có quy định bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn dài nhất.

- Trường hợp người có giấy phép lái xe hạng thấp hơn loại xe đang điều khiển vi phạm hoặc thời gian sử dụng còn lại của giấy phép lái xe ít hơn thời hạn bị tước thì vẫn ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đó.

Ví dụ: Nếu người có giấy phép lái xe hạng B1 mà điều khiển ôtô tải có trọng tải thiết kế trên 3.500kg vi phạm thì vẫn ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B1 đó; nếu giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng 30 ngày, nhưng quy định là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là 60 ngày thì vẫn ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đó là 60 ngày.

(Còn nữa)

Tin cùng chuyên mục