Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm

  • 21/11/2013 07:56
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Theo kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2015 phải xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý. 

Đồng thời, từ năm 2014, sẽ bổ sung chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục