Xử lý nghiêm công chức làm việc chểnh mảng

  • 25/03/2012 23:33
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Theo đó, Giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó. 

Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị phải gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Đồng thời, có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện trong ngành, địa phương mình. TP yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm liên đới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cần thường xuyên, chủ động tiếp nhận xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo thẩm quyền cũng như đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các Quyết định của UBND TP, đặc biệt là các văn bản có thời hạn giải quyết.

Tin cùng chuyên mục