Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong sử dụng vốn ODA

  • 19/02/2016 06:42
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020”. 

Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực quản lý và tính chủ động của các ngành, các cấp; bảo đảm sự phối hợp quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

Việc thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi phải được xem xét, cân đối, lựa chọn trong tổng thể các nguồn vốn đầu tư phát triển, phải bám sát các mục tiêu chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo các chỉ số nợ công, nợ chính phủ và mức bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn cho phép.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật; chủ động ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương, tổng nhu cầu huy động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 là rất lớn, khoảng 39,5 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục