Xử lý ngân hàng mập mờ gây khó hiểu cho người vay từ gói 30.000 tỷ đồng

  • 11/03/2016 16:40
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Trước thông tin phản ánh về việc khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) bất ngờ và lo lắng khi biết số tiền giải ngân sau ngày 1-6-2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) vừa có ý kiến phản hồi.

Việc nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng còn mập mờ, khách hàng chưa hiểu rõ, NHNN sẽ thực hiện kiểm tra tra ngay

Việc nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng còn mập mờ, khách hàng chưa hiểu rõ, NHNN sẽ thực hiện kiểm tra tra ngay

Nguồn lực có hạn

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP là giải pháp quan trọng của Chính phủ trong giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn cũng như tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp, thu nhập trung bình có điều kiện cải thiện về nhà ở. 

Đến nay về cơ bản Chương trình đã đạt được các mục tiêu đề ra, chính sách này đã phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến thị trường bất động sản, thị trường đã phục hồi và phát triển khởi sắc. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ nên có tính chất thời điểm, không kéo dài sự hỗ trợ cho một đối tượng. 

Thời gian giải ngân tái cấp vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã được NHNN tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cân đối chung về nguồn vốn, tập trung vốn tín dụng đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và chính sách tiền tệ của NHNN.  

Tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định, NHNN thực hiện tái cấp vốn để hỗ trợ cho các ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định. Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi NHNN giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Theo đó, NHNN sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền (khoảng 30.000 tỷ đồng) nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực (ngày 1-6-2013). 

“Như vậy ngay từ đầu Chương trình NHNN đã quy định rất rõ về thời hạn kết thúc giải ngân tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, lãi suất vay ưu đãi cũng như trong quá trình thực hiện NHNN đã liên tục đăng tải quy định, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp, người dân được biết”, NHNN nhấn mạnh.

Sẽ kiểm tra ngay hợp đồng tín dụng mập mờ

Trước thắc mắc cho rằng, khách hàng vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng chỉ được hưởng lãi suất vay ưu đãi trong 3 năm đầu tiên, thời gian vay vốn còn lại chịu lãi suất vay thương mại thông thường, NHNN khẳng định: “NHNN đã quy định rất rõ về thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở. Theo đó đối với phần dư nợ được giải ngân từ ngày 1-6-2016 trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt toàn bộ thời gian khách hàng vay vốn (tối đa 15 năm)”.

Về thông tin cho rằng, một số khách hàng vay vốn mặc dù đã ký hợp đồng tín dụng nhưng không hiểu rõ nội dung về thời hạn áp dụng lãi suất vay ưu đãi, NHNN cho biết, các ngân hàng cho vay có trách nhiệm đưa các quy định về thời hạn cho vay, mức lãi suất… vào nội dung hợp đồng tín dụng để thỏa thuận, ký kết với khách hàng. Việc nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng còn mập mờ, khách hàng chưa hiểu rõ, NHNN sẽ thực hiện kiểm tra tra ngay, yêu cầu ngân hàng thương mại báo cáo và có biện pháp xử lý phù hợp. 

Tin cùng chuyên mục