Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội vào cuộc sống

Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng

  • 21/11/2015 11:00
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Cam kết ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm mới, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, sẽ từng bước xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, trong nhiều năm qua, vấn đề quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND, HĐND các cấp và đã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều tồn tại. Xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế, sai quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư... là các hành vi vi phạm TTXD có tính phổ biến hiện nay.

Hầu hết các điểm nóng, các vụ việc, đơn thư phức tạp trong lĩnh vực xây dựng đều khởi nguồn từ việc các hành vi vi phạm TTXD chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý TTXD, Sở Xây dựng kiến nghị, trong thời gian tới, thành phố cần triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp. Trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong xây dựng. Đây là giải pháp trọng tâm, then chốt. Tuyên truyền có hiệu quả sẽ góp phần hạn chế phát sinh các vi phạm TTXD, giảm áp lực cho các cơ quan chức năng và giảm thiệt hại về vật chất cho xã hội. 

Tiếp đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường trong việc xử lý vi phạm. Theo quy định hiện hành, Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tất cả các quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, ngay từ khi vi phạm mới phát sinh đến khi xử lý dứt điểm. Chủ tịch UBND quận, phường có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng cùng cấp trong việc kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm. Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng, đồng thời có biện pháp đôn đốc các quận, huyện, thị xã trong quản lý TTXD.

Cùng với đó, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của lực lượng này. Sở Xây dựng sẽ thường xuyên thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, sẽ liên tục kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ.

Đồng thời, cần siết chặt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo thanh tra xây dựng chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho UBND cấp quận, phường từng bước xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm TTXD còn tồn đọng, thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả đối với các công trình vi phạm, không để xảy ra các công trình, hạng mục công trình vi phạm có quy mô lớn, phức tạp. 

Thành phố cũng cam kết tiếp thu mọi ý kiến phản ánh của nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí; khuyến khích người dân tham gia vào quá trình xử lý các vi phạm TTXD, kịp thời thông tin về kết quả xử lý vi phạm đến nhân dân. Cuối cùng, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất, có tính khả thi cao trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD. 

Tin cùng chuyên mục