Xem xét thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

  • 25/11/2013 07:17
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. 

Cụ thể, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua hàng loạt dự luật như Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Tiếp công dân, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Đặc biệt, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào ngày 28-11. Cùng với đó, Luật Đất đai (sửa đổi) được biểu quyết thông qua ngày 29-11 và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào các dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật đầu tư công...

Ngày 29-11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục