Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII:

Xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước

  • 02/03/2016 06:14
  • 0 bình luận
  • Kỳ Thư
  • In bài

ANTĐ - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, khai mạc vào ngày 21-3 và dự kiến bế mạc vào ngày 14-4. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng gửi đến các đại biểu Quốc hội dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

Đặc biệt, theo chương trình dự kiến, từ ngày 6-4 đến 14-4, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước (sẽ có chương trình cụ thể trình Quốc hội tại phiên họp trù bị). Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc sau khi kết thúc nội dung về công tác nhân sự.

Tin cùng chuyên mục