Xem xét lộ trình đầu tư phù hợp với dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội

  • 28/10/2020 10:24
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Hà Nội giao Sở Y tế nghiên cứu, thuyết minh lộ trình đầu tư phù hợp (về quy mô giường bệnh) trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng nhân lực y tế phục vụ hoạt động đối với Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội...

Chủ trì họp Tổ công tác số 5 (theo dõi các dự án khối khoa giáo - văn xã) của UBND Thành phố kiếm tra, đôn đốc thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài của thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý đã chỉ đạo một số phần việc trọng tâm với các công trình trọng điểm về văn hóa xã hội trên địa bàn Thủ đô

Cụ thể, với dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP giao Bảo tàng Hà Nội đôn đốc tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế trình phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thành dự án; tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện ngay phần nội dung phục vụ thiết kế chi tiết và dàn dựng trưng bày; hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định đối với các gói thầu đang thực hiện đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Đăng ký cụ thể tiến độ và cam kết giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đã bố trí dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đaọ ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nộ để khởi công công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nghiên cứu báo cáo phương án triển khai Dự án Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích cổ Loa, đảm bảo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần.

Đáng chú ý với Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế nghiên cứu, thuyết minh lộ trình đầu tư phù hợp (về quy mô giường bệnh) trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng nhân lực y tế phục vụ hoạt động của Bệnh viện Nhi Hà Nội; phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố rà soát khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đã bố trí cho dự án, đề xuất điều chỉnh, điều hòa vốn cho các dự án do Ban được giao làm chủ đầu tư.

Tin cùng chuyên mục