Xem xét cho doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 12-2020

  • 16/07/2020 15:49
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trước mắt là đến hết tháng 12/2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan này xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết tháng 12-2020.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, các doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6-2020. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh hằng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào các quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tin cùng chuyên mục