• Cây xanh mọc lên từ giấy báo tại Nhật Bản

    Cây xanh mọc lên từ giấy báo tại Nhật Bản

    ANTD.VN - Tờ nhật báo nổi tiếng Nhật Bản đã phát minh ra loại báo rất thân thiện với môi trường. Nếu bạn đặt tờ báo trên đất và tưới nước cho nó hàng ngày, tờ báo sẽ đâm chồi nở hoa.