• Kiến nghị xử phạt nặng xe chở quá tải

    Kiến nghị xử phạt nặng xe chở quá tải

    ANTĐ - Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng mức xử phạt đối với xe quá khổ, quá tải trong đó nhấn mạnh đến việc phạt lũy tiến xe vượt tải theo chặng đường đã lưu hành kể từ khi xuất phát.