Xây dựng Thông tư quy định về hương ước, quy ước cộng đồng dân cư

  • 24/02/2020 12:11
  • 0 bình luận
  • Hương Thủy
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Thông tư quy định về nguyên tắc công nhận hương ước, quy ước; đề nghị công nhận và xử lý đề nghị công nhận hương ước, quy ước; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc công nhận hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

Theo dự thảo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo ngay với UBND cấp xã về kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước. Nội dung báo cáo gồm: Tóm tắt quá trình xây dựng, hình thức thông qua, kết quả thông qua.

Nhờ thực hiện hương ước, quy ước, người dân xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) đã phát huy tốt giá trị văn hóa trong lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử.

Nhờ thực hiện hương ước, quy ước, người dân xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) đã phát huy tốt giá trị văn hóa trong lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử.

Sau khi bản báo cáo được gửi tới UBND cấp xã, cơ quan này sẽ có có trách nhiệm gửi hồ sơ lên UBND cấp huyện đề nghị công nhận hương ước, quy ước, trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận báo cáo của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trong thời hạn 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước, phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu trình UBND cấp huyện công nhận hoặc không công nhận hương ước, quy ước.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của phòng Văn hóa - Thông tin, UBND cấp huyện quyết định công nhận hoặc không công nhận hương ước, quy ước; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lý do.

Tin cùng chuyên mục