Xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững

  • 22/07/2020 15:03
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 22-7,  Đảng bộ quận Đống Đa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố dự Đại hội…

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa tập trung trí tuệ đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII; đồng thời quyết định các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đại hội là dịp phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII đã đề ra; 12/12 chỉ tiêu công tác đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của thành phố. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 bình quân tăng 11,4%/năm; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận ước đạt hơn 43.718 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 22,4%/năm).

Công tác quy hoạch, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị đạt hiệu quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận Đống Đa được tập trung chỉ đạo tích cực.

Đại hội Đại biểu quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong 5 năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trong thời gian tới, quận Đống Đa tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Đống Đa tập trung thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, quận cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, quận Đống Đa cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

Tin cùng chuyên mục