Xây dựng những mô hình thiết thực bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • 29/03/2016 06:20
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài

ANTĐ - Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này với các cơ quan, lực lượng chức năng về triển khai những nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm năm công tác 2016 của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn Thủ đô. 

Đội viên dân phòng luôn sát cánh cùng lực lượng công an trong những phiên tuần tra

Đội viên dân phòng luôn sát cánh cùng lực lượng công an trong những phiên tuần tra

Thời gian qua, CATP Hà Nội với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 đã hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”.

Nhiều mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhân rộng và đổi mới với các hình thức, nội dung phong phú. Hoạt động của các phong trào đã giúp nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhờ đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào này, trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc gợi mở, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nghiên cứu thực hiện.

Đó là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo và  quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp, cơ quan, nhà trường; thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng, cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao, là tiền đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…   

Tin cùng chuyên mục