• Toạ đàm Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh

    Toạ đàm Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh

    ANTD.VN - Chiều nay, 25-11, Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Báo Hà Nội mới tổ chức toạ đàm "Nâng cao hiệu quả hoạt động đời sống văn hoá cơ sở xây dựng người Hà Nội văn lịch văn minh".