Xây dựng lực lượng An ninh mạng tinh thông nghiệp vụ

  • 14/12/2015 07:14
  • 0 bình luận
  • M.Đ
  • In bài
ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an xác định rõ yêu cầu này tại Lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện an ninh mạng và khai giảng khóa tập huấn đầu tiên do Cục An ninh mạng - Bộ Công an vừa tổ chức.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng, những năm qua, tình hình an ninh mạng diễn biến rất phức tạp với hàng loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn, đe dọa đến an ninh quốc gia. Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện an ninh mạng trực thuộc Cục An ninh mạng với nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng lý luận về công tác bảo đảm an ninh mạng; đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ và kỹ thuật an ninh mạng; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức bảo mật cho lãnh đạo và cán bộ các ban, ngành địa phương. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của CBCS Cục An ninh mạng đã vượt qua khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ, trong tình hình hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách làm công tác bảo đảm an ninh mạng nói riêng phải tiếp tục được tăng cường và đổi mới toàn diện nhằm xây dựng lực lượng An ninh mạng ngày càng vững mạnh, trong sạch về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về công nghệ thông tin, nắm chắc pháp luật, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với trọng trách được giao, Trung tâm Huấn luyện an ninh mạng cần tập trung tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an về công tác an ninh mạng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện để Trung tâm trở thành cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh mạng hàng đầu trong hệ thống các học viện, trường CAND, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia.

Cùng với đó, cần chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học để xây dựng lý luận về an ninh mạng. Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài và thực tiễn của Việt Nam vào giảng dạy, học tập; đồng thời, nghiên cứu hợp tác, liên kết huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh mạng với các trung tâm đào tạo, huấn luyện có uy tín về an ninh mạng của các nước trên thế giới.      

Tin cùng chuyên mục