Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  • 02/03/2016 08:23
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài

ANTĐ - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, sắp tới, sẽ có thêm cơ chế, chính sách để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Hiện tại, doanh thu và hoạt động môi giới của các doanh nghiệp này chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ quan quản lý về bảo hiểm dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn như: thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; doanh thu từ các hoạt động tư vấn về thị trường bảo hiểm, tư vấn đánh giá, quản trị rủi ro…

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2015, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 7.733 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2015 ước đạt 569 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục