Xây dựng bản lĩnh người Công an nhân dân toàn diện trong thời đại công nghệ 4.0

  • 07/06/2019 17:24
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Chiều nay (7-6), tại Phú Thọ, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2019 khu vực phía Bắc. Dự Hội nghị có đông đảo lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành phố, địa phương phía Bắc...

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an nhân dân cùng Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì Hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực, triển khai cơ bản, đúng tiến độ theo chương trình đề ra. Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng đã được tăng cường; kịp thời triển khai có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, qua đó đã nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của CBCS Công an, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành điều lệnh của CBCS Công an nhân dân. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Công an nhân dân, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Tất cả cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chủ động, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thuận, nhất trí cao với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức Công an nhân dân theo Nghị quyết số 22 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính Phủ.

Tại Hội nghị, đại biểu Công an các đơn vị, địa phương đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất những giải pháp trọng tâm, nhằm nâng cao công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị Công an nhân dân.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Biểu dương những kết quả, thành tích của các đơn vị trong công tác Đảng và công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Công an nhân dân chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cũng như gợi mở những biện pháp giải quyết. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo lưu ý: "Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng và công tác chính trị, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh".

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong nội bộ đơn vị, coi trọng củng cố, xây dựng các cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện lực lượng Công an nhân dân được thực thi một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân

Nâng cao chất lượng công tác

 Thiếu tướng Đào Gia Bảo cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS Công an nhân dân, trong đó, chú ý công tác nắm và giải quyết tư tưởng cho CBCS trong toàn lực lượng, nhất là trước những vấn đề, thách thức đang đặt ra hiện nay.

Xây dựng đội ngũ CBCS Công an nhân dân có bản lĩnh, luôn tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân đảm bảo công bằng, tạo động lực cho CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, nhất là việc sử dụng có hiệu quả các kênh tương tác qua mạng xã hội; mở rộng đối tượng tiếp cận với các thông tin thời sự trong nước và quốc tế... Đồng thời, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được thực hiện đồng bộ với việc lựa chọn, đào đạo, bố trí sắp xếp cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ một cách công bằng, minh bạch; đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của CBCS Công an.

Trước khi Hội nghị diễn ra, đoàn đại biểu các đơn vị đã tổ chức Lễ dâng hương tại đền Hùng

Trước khi Hội nghị diễn ra, đoàn đại biểu các đơn vị đã tổ chức Lễ dâng hương tại đền Hùng

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS, đảm bảo tính chính quy của lực lượng vũ trang; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, Điều lệnh nội vụ, mệnh lệnh, kỷ luật công tác, xây dựng hình ảnh CBCS Công an đẹp trong lòng dân và ứng xử có văn hóa trong thực thi nhiệm vụ.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy chế, quy trình công tác; cơ quan tham mưu và thanh tra, kiểm tra các cấp cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm phương châm "giám sát mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và hướng dẫn, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chủ trương, quy định về công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, tập trung xây dựng các đơn vị, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng và công tác chính trị có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Trước đó, đoàn đại biểu dự Hội nghị đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Đền Hùng. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lãnh đạo, CBCS, Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích