WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

  • 24/04/2014 17:35
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho 3dự án là Dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Dự án cải thiện nông nghiệp (180 triệu USD) và Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).
WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo ảnh 1
Các dự án sẽ góp phần hỗ trợ người nông dân thoát nghèo

Ngày 24 - 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.

“Những dự án này đáp ứng các lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam bao gồm cơ hội sinh kế hạn hẹp, các vùng sâu vùng xa và thiếu kết nối, sản lượng nông nghiệp thấp và các chương trình hỗ trợ xã hội còn manh mún và thiếu hiệu quả,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh.

Nguồn vốn cả 3 dự án trên được Hiệp hội Phát triển Quốc tế, tổ chức chuyên cấp vốn cho các nước có thu nhập thấp thuộc Ngân hàng Thế giới tài trợ.


Trong đó, Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới dự tính sẽ giúp nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất, nâng cao sản lượng nông nghiệp. 

Đồng thời giúp giảm mức độ tổn thương trước các sự kiện thời tiết bất lợi cho nông dân, hộ gia đình nông thôn vùng duyên hải miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam) và vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình).

Tin cùng chuyên mục