• Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu - nghe là "bỏ mạng"!

    Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu - nghe là "bỏ mạng"!

    ANTĐ -Có biết bao nhiêu câu chuyện cười ra nước mắt ta gặp ở đâu đó trong xã hội Việt Nam liên quan đến mê tín dị đoan mà ta không thể làm ngơ. Tôi thử tìm cho mình lời giải thích vì sao người ta mê tín và sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, để đi đến kết luận: Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu - nghe là “bỏ mạng”!