VPBank phát hành hơn 925 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

  • 03/06/2018 09:18
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) dự kiến phát hành 925.668.770 cổ phần để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, trong số 925.668.770 cổ phần sắp được phát hành, VPBank dự kiến sẽ có 452.475.427 cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; 15.469.074 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; 457.724.267 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là trên 9.256 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông) là 61,817%. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,6%.

Với việc phát hành thêm hơn 925 triệu cổ phần, vốn điều lệ của VPBank đã được nâng lên gần 25.000 tỷ đồng

Với việc phát hành thêm hơn 925 triệu cổ phần, vốn điều lệ của VPBank đã được nâng lên gần 25.000 tỷ đồng

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ của VPBank là 19/6/2018.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được phân bổ cho Quỹ thu hút nhân tài của ngân hàng do công đoàn VPBank Hội sở đứng tên.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ 15.706 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. Trước đó, VPBank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 25.300 tỷ.

Tin cùng chuyên mục