Vịnh Mốc – Cồn cỏ: Hai đầu sinh tử

  • 10/05/2012 12:11
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTĐ - Quảng Trị- vùng đất anh hùng và đau thương với những địa danh lịch sử như: Cồn Tiên - Dốc Miếu, Khe Sanh, Làng Vây và trước đây là Vĩnh Linh lũy thép- vị trí tiền đồn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC