Vinh dự và trách nhiệm

  • 27/07/2011 22:25
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
  • In bài
ANTĐ - “Ngày nay, trong điều kiện mới, trước yêu cầu và trách nhiệm mới, chúng ta phải không ngừng đẩy mạnh xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ máy Nhà nước, làm cho Nhà nước ta thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Một kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước: Quốc hội mới, Chính phủ mới, khai thác tốt thuận lợi, nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ.

Trong phát biểu mở đầu kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, nói đến nội dung của chương trình nghị sự, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước là “công việc rất quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ”. Nhà nước phải được kiện toàn và đổi mới cả về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý. Cải tiến phương thức hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới cả về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý bộ máy Nhà nước đang trở thành đòi hỏi cấp bách, song điều kiện cần và đủ cho tiến trình này không thể không nói tới vấn đề nhân sự. Con người quyết định mọi sự hoàn thiện và đổi mới. Những người được Quốc hội sáng suốt lựa chọn vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, tất nhiên có sự kế thừa, chuyển giao quyền lực cho những người kế nhiệm, nhưng quan trọng hơn cả là “chuyển giao” trọng trách cũng như những bài học kinh nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những người được bầu vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt phải “kết hợp được yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển”.

Theo ông, trong thời gian tới chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để đưa đất nước phát triển ổn định, bền vững hơn trong những tháng cuối năm 2011 và những năm sau. Chính phủ đã khẳng định quyết tâm trước Quốc hội “phấn đấu để năm 2012 và các năm tiếp theo lạm phát ở mức thấp hơn 15-17% của năm 2011, đưa trở về mức một con số và thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế”. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 đã được Chính phủ xác định là “còn nhiều diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của cả những tồn tại, hạn chế nội tại của nền kinh tế và tác động do diễn biến khó lường từ bên ngoài”. Những “tổn thương” của nền kinh tế bộc lộ rõ như sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng chậm lại.

Hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp Nhà nước còn thấp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, một số phải thu hẹp sản xuất. Thị trường chứng khoán khó khăn, thị trường bất động sản suy giảm. Thực trạng này ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2011 và các năm sau.

Được Quốc hội tin cậy bầu vào các chức vụ cấp cao trong bộ máy Nhà nước, thật là một vinh dự lớn. Vinh dự luôn gắn liền với trách nhiệm, nhưng vinh dự chỉ như một niềm vui thoáng chốc, trách nhiệm mới thực sự là nặng nề, lâu dài không chỉ trong một nhiệm kỳ.

Tin cùng chuyên mục