VietinBank sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  • 07/07/2020 15:39
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 06/7/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 (Hội nghị) và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Lương Quốc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đồng chí Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Đảng bộ NHCT có: đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy; các đồng chí trong HĐQT, Ban điều hành, Ban lãnh đạo, Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên VietinBank; các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm UBKT cấp ủy cơ sở, ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy NHCT.

Những kết quả toàn diện

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ cho biết: Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank. Đây là năm cuối VietinBank thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thành công Chiến lược phát triển 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch trung hạn 2021 - 2023 của VietinBank. Đặc biệt, 2020 còn là dấu mốc quan trọng khi toàn Đảng bộ NHCT đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X và bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 khi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội X thông qua, với quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy NHCT xác định rõ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng bộ NHCT trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, Đảng ủy NHCT tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả hoạt động kinh doanh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống từ định hướng tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Minh Bình báo cáo sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Trần Minh Bình báo cáo sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Bình cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Đảng bộ NHCT đã  tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua xây dựng nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành 43 Nghị quyết, 367 quyết định, 389 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời các mặt hoạt động một cách khoa học, hiệu quả và thực chất.

Đảng bộ NHCT tiếp tục triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ thông qua xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, ban hành 14 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc hằng tháng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW. Công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW được đẩy mạnh triển khai với tinh thần nghiêm túc, chủ động, đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy NHCT đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW thông qua ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thực hiện truyền thông và thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó dịch Covid-19 trong toàn hệ thống.

Trong công tác tổ chức, Đảng ủy NHCT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, các mặt công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở được tăng cường gắn với kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, phương pháp thực hiện.

Các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh nhận Giấy khen của Đảng ủy NHCT

Các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh nhận Giấy khen của Đảng ủy NHCT

Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ NHCT sẽ tiếp tục duy trì nề nếp các mặt công tác xây dựng đảng, đảm bảo triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Đảng ủy NHCT yêu cầu Đảng bộ cần tập trung triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW gắn với xây dựng và thực hiện có kết quả văn hóa doanh nghiệp của VietinBank.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn.

Thứ ba, tiếp tục phát huy tốt vai trò nêu gương đặc biệt là đối với đồng chí Bí thư, người đứng đầu đơn vị và cấp ủy các cấp, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó trọng tâm là duy trì nghiêm túc đối thoại định kỳ trong quý III và quý IV/2020.

Đồng thời, đồng chí Lê Đức Thọ cũng đề nghị các cơ quan tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy NHCT tập trung tham mưu cho BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ trong xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Đảng ủy, Ban lãnh đạo tin tưởng, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 và các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2020 - 2025” - đồng chí Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

8 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019)

8 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019)

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Đảng ủy NHCT đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên; trao Giấy khen cho 15 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019; trao Giấy khen cho 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ NHCT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019).

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Long

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Long

Danh sách trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Phạm Ngọc Long

Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV

Danh sách 15 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

STT

Đơn vị

1

Đảng bộ Khối quản lý rủi ro

2

Đảng bộ Trung tâm công nghệ thông tin

3

Đảng bộ Khối nhân sự

4

Đảng bộ Quản trị

5

Đảng bộ Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

6

Đảng bộ Chi nhánh TP. Hà Nội

7

Đảng bộ Chi nhánh Hai Bà Trưng

8

Đảng bộ Chi nhánh Quảng Ninh

9

Đảng bộ Chi nhánh Đà Nẵng

10

Đảng bộ Chi nhánh Quảng Trị

11

Đảng bộ Chi nhánh 1 TP. HCM

12

Đảng bộ Chi nhánh 4 TP. HCM

13

Chi bộ Chi nhánh 11 TP. HCM

14

Chi bộ Văn phòng Ngân hàng Công thương Việt Nam

15

Chi bộ Công ty Chuyển tiền toàn cầu

Danh sách 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ NHCT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019)

STT

Đơn vị

1.

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Chi nhánh Đông Hà Nội

2.

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Quản trị

3.

Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Khối khách hàng doanh nghiệp

4.

Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Khối khách hàng doanh nghiệp

5.

Chi bộ Bán lẻ thuộc Đảng bộ Chi nhánh Đống Đa

6.

Chi bộ Liên phòng thuộc Đảng bộ Chi nhánh Đống Đa

7.

Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trung tâm công nghệ thông tin

8.

Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Trung tâm công nghệ thông tin

Tin cùng chuyên mục