Viết về đại thắng mùa xuân 1975

  • 19/06/2014 07:23
  • 0 bình luận
  • Hương Thủy
  • In bài
ANTĐ - Cuộc thi viết “Xuân 1975 - bản hùng ca toàn thắng” vừa được Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động. Những kỷ  niệm chân thực và sâu sắc về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 sẽ được tác giả chia sẻ cùng độc giả ở thể loại hồi ký hoặc ghi chép văn xuôi để tham dự cuộc thi. 
Viết về đại thắng mùa xuân 1975 ảnh 1
Nữ biệt động dẫn đường cho xe tăng quân giải phóng

Những câu chuyện này sẽ góp phần khơi dậy lòng tự hào của người Việt về đại thắng mùa Xuân năm 1975, về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khơi dậy ý chí và niềm tin trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bài dự thi gửi về Báo Cựu chiến binh Việt Nam, số 1 Lê Văn Linh, Hà Nội trước ngày 31-1-2015 hoặc email:b.ccbvn@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục