Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN):

Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí đúng phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của mình

  • 24/05/2014 07:05
  • 0 bình luận
  • Hải hương (Ghi)
  • In bài
ANTĐ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là công ty dầu khí quốc gia, được Nhà nước Việt Nam giao cho quản lý toàn bộ dầu khí trên lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Từ năm 1973-1974, chính quyền Việt Nam đã ký với công ty Hoa Kỳ khảo sát bắc miền Trung, gồm cả Hoàng Sa. 
Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí đúng phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của mình ảnh 1

Sau  năm 1975, chúng tôi đã triển khai các hoạt động dầu khí trên toàn bộ lãnh hải và cả khu vực Hoàng Sa, Trường Sa. Từ 1986, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn công ước quốc tế về Luật Biển 1982, việc thăm dò khai thác dầu khí chỉ thực hiện trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đến nay có 86 hợp đồng dầu khí đang có hiệu lực. Chúng tôi đã khảo sát và khoan trên 900 giếng dầu, đã có trên 30 mỏ đang được khai thác. Xin nhắc lại, tất cả hoạt động dầu khí của PVN và các đối tác đều trong giới hạn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Chúng tôi không có bất cứ lô dầu khí nào nằm ngoài vùng 200 hải lý thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được quốc tế công nhận. Khu vực Trung Quốc nói có tranh chấp là khu vực Đông Nam, gọi là bãi Tư Chính - Vũng Mây, khu vực miền Trung Việt Nam, khu vực Hoàng Sa.Vùng Hoàng Sa chính quyền miền Nam đã khảo sát địa chấn, gần đây chúng tôi tiếp tục khảo sát ở đây. Việc khảo sát được tiến hành tích cực. Trước đây, chúng tôi có thăm dò ngoài khu vực đường 200 hải lý, nhưng đó là trước khi Việt Nam phê chuẩn công ước quốc tế về Luật Biển. Sau khi Việt Nam phê chuẩn, Việt Nam đã tuân thủ nghiêm túc.Các hoạt động dầu khí ở miền Trung, nơi Công ty CNOOC của Trung Quốc gọi thầu, chúng tôi vẫn tiến hành khảo sát. Đến nay, không có công ty quốc tế nào ký với Trung Quốc thầu 9 lô kể trên. Hoạt động dầu khí của PVN đang triển khai bình thường, phù hợp với Luật biển 1982. Chúng tôi trước nay đều công bố công khai mà không có bất kỳ cản trở, phản đối nào. Điều này chứng tỏ Trung Quốc nói 57 lô Việt Nam phân bố đang nằm trong vùng tranh chấp là hoàn toàn sai trái.Còn về dự tính trữ lượng dầu khí vùng thềm lục địa Việt Nam, chúng tôi có đánh giá, có 4-6 tỷ tấn dầu. Còn ngoài khu vực này, chúng tôi không có đánh giá. Tại khu vực Trung Quốc đang khoan, chúng tôi đã có khảo sát nhưng chưa khoan nên chưa thể nói có dầu không. Có thể có dầu song theo chúng tôi triển vọng là không lớn.

Tin cùng chuyên mục