Việt Nam luôn nỗ lực ngăn chặn hành vi phạm tội rửa tiền

  • 10/10/2019 09:32
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài
ANTD.VN - Những nỗ lực liên tục với việc không ngừng hoàn thiện chính sách pháp luật, các cơ quan tổ chức chuyên trách cùng sự hợp tác tích cực và hiệu quả với quốc tế chính là sự bác bỏ sinh động đối với những cáo buộc sai trái cho rằng “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền”.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid trao đổi hợp tác về chống tội phạm xuyên biên giới – trong đó có hoạt động rửa tiền

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid trao đổi hợp tác về chống tội phạm xuyên biên giới – trong đó có hoạt động rửa tiền

Trong cuộc họp báo vừa qua của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã khẳng định, việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu (GFI) ra báo cáo cho rằng “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền” là không chính xác. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta nhấn mạnh: “Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền”.

Những phản ứng mạnh mẽ trên đây được đưa ra sau khi tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra những thông tin rất sai lệch về điều mà tổ chức này cho là hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra những số liệu về hóa đơn mậu dịch sai, dòng tiền ra vào sai… ở Việt Nam lên tới hàng tỷ USD.

Tất cả những ai theo sát những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong việc phòng, chống hoạt động rửa tiền đều thấy ngay rằng những thông tin và đánh giá cho rằng “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền” là hoàn không không chính xác, không khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế. Ngay từ khi bắt đầu hội nhập, Việt Nam đã nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc những hoạt động tội phạm toàn cầu, tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm rửa tiền, để có những nỗ lực và biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi tội phạm này.

Một cuộc hội thảo quốc tế nhằm tăng cường nỗ lực phòng chống tội phạm rửa tiền tại Việt Nam

Một cuộc hội thảo quốc tế nhằm tăng cường nỗ lực phòng chống tội phạm rửa tiền tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền bị xem là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự. Trong đó, từ năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền. 

Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo về Phòng, Chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 96/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền. Gần đây nhất, tháng 5-2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Theo kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước tiến hành rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật Phòng chống rửa tiền đối với các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, phân loại rủi ro khách hàng; nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến cấp phép hoạt động, mở chi nhánh, thu hồi giấy phép hoạt động nhằm giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính... Bộ Công an tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng điều tra tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các lực lượng chuyên trách chống khủng bố. Các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực mình quản lý nhằm xác định rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố... 

Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính- ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ, trong đó có rửa tiền.

Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont). Kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG ghi nhận, đánh giá cao và điều đó cũng chính là sự bác bỏ đối với cáo buộc sai trái cho rằng “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền”.

Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền bị xem là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự. Trong đó, từ năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền.

Tin cùng chuyên mục