Việt - Lào trao đổi kinh nghiệm thanh tra, phòng chống tham nhũng

  • 28/11/2016 23:24
  • 0 bình luận
  • Tạ Toàn
  • In bài
ANTD.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu trong chuyến thăm Lào đã hội đàm với Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chithmany trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau. Tổng Thanh tra Chính phủ Lào 

Bounthong Chithmany đang đồng thời giữ nhiều cương vị quan trọng là: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương.

Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm của hai cơ quan Thanh tra Chính phủ, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác cả bề rộng lẫn chiều sâu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục