Việt - Lào gắn bó mẫu mực hiếm có

  • 24/11/2016 07:14
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Hôm nay 24-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào trong 3 ngày.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm thể hiện rõ sự coi trọng cao độ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quan hệ Việt Nam - Lào đã thực sự trở thành mối quan hệ truyền thống, rất đặc biệt, đoàn kết, gắn bó mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế. Đây là dịp để Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trao đổi, thống nhất các định hướng lớn về hợp tác cho cả nhiệm kỳ, xác định các trọng tâm hợp tác nhằm đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, hai bên sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tin cùng chuyên mục