Viên chức tuyển dụng trước 1/7/2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời

  • 28/11/2019 11:52
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo đó, chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức từ 1/7/2020...

Tuy vậy, hiện nay, viên chức vẫn thực hiện 2 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là quy định về hai loại hợp đồng này khi Luật Viên chức đã được sửa đổi sẽ thế nào? 

Về vấn đề này, theo Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, quy định về các loại hợp đồng làm việc với viên chức được Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ là tiến tới xóa bỏ hoàn toàn “chế độ biên chế suốt đời” với viên chức.

Theo đó, từ 1/7/2020 khi Luật này có hiệu lực, hợp đồng xác định thời hạn sẽ áp dụng với viên chức được tuyển dụng từ 1/7/2020 và được kéo dài thời hạn thực hiện từ 36 tháng (quy định hiện hành) lên 60 tháng.

Như vậy, từ 1/7/2020 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ xóa bỏ chế độ “biên chế suốt đời” của viên chức được tuyển dụng. Song cũng theo Luật này, viên chức đã ký kết hợp đồng không xác định thời hạn trước 1/7/2020 sẽ tiếp tục được thực hiện loại hợp đồng không xác định thời hạn.

Cụ thể, với viên chức đã ký hợp đồng làm việc trước 1/7/2020 thì vẫn được bảo đảm các quyền lợi và giữ nguyên các chế độ:

- Nếu đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì vẫn tiếp tục thực hiện loại hợp đồng này;

- Nếu đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng. Sau khi hết thời hạn sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Bên cạnh đó, còn 2 trường hợp nữa vẫn được thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là: Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

"Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã khắc phục được hạn chế, lỗi thời của Luật hiện hành và thống nhất các quy định giữa các văn bản quy phạm pháp luật khác trong quá trình thực hiện" - Luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục