Việc tuân thủ pháp luật

  • 06/11/2009 08:41
  • 0 bình luận
  • Bùi Thị Mừng (Hà Nội)
  • In bài
(ANTĐ) - Tôi thường được nghe, được nhìn thấy khẩu hiệu nhắc nhở mọi người hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng hiến pháp, pháp luật và những quy định của pháp luật có là một không? Và khẩu hiệu đó có được hiểu là tất cả các quy định của pháp luật là bắt buộc đối với mọi người phải tuân thủ hay không?

Việc tuân thủ pháp luật

(ANTĐ) - Tôi thường được nghe, được nhìn thấy khẩu hiệu nhắc nhở mọi người hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng hiến pháp, pháp luật và những quy định của pháp luật có là một không? Và khẩu hiệu đó có được hiểu là tất cả các quy định của pháp luật là bắt buộc đối với mọi người phải tuân thủ hay không?

Bùi Thị Mừng (Hà Nội)

Trả lời: Khẩu hiệu mà bạn được nghe, được thấy có ý nghĩa nhắc nhở mọi người hãy biết sống và làm việc trong khuôn khổ những gì mà pháp luật cho phép và không cấm và không được sống, không được làm những gì mà pháp luật cấm.

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện. Còn văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật thành văn trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự bắt buộc chung. Văn bản pháp luật bao gồm: Hiến pháp; Luật và các văn bản dưới luật như Nghị quyết của UBTVQH; Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước; nghị định, nghị quyết của Chính phủ…

Hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật thể hiện trên 3 mặt: Hiệu lực về không gian: hiệu lực trên một vùng lãnh thổ nhất định; Hiệu lực về thời gian: được thực hiện hoặc áp dụng từ thời điểm nó có hiệu lực pháp lý và không được áp dụng và thực hiện khi nó mất hiệu lực; Hiệu lực theo đối tượng điều chỉnh: bao gồm tổ chức, các cá nhân và những mối quan hệ mà văn bản đó tác động tới.

Thông thường các văn bản quy phạm pháp luật tác động đến tất cả mọi hoạt động nằm trong lãnh thổ mà văn bản đó hiệu lực về không gian và thời gian, phù hợp với điều đó, văn bản pháp luật nước ta ban hành nhằm tác động đến công dân Việt Nam. Tuy nhiên có những trường hợp nhất định văn bản của nước ta có hiệu lực đối với người nước ngoài, người không quốc tịch hoặc có những văn bản chỉ có hiệu lực đối với một nhóm chủ thể hoặc một chủ thể nhất định.

Ví dụ: văn bản pháp luật điều chỉnh những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau áp dụng với cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực một ngành nghề nhất định. Theo đó, không bắt buộc đối với mọi người phải tuân thủ tất cả những văn bản quy phạm pháp luật nếu như hành vi của họ không thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản pháp luật đó.  

LS. Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục