Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Dần đi vào nền nếp

  • 27/09/2013 07:28
  • 0 bình luận
  • Quang Tấn
  • In bài
ANTĐ - Chiều qua 26-9, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụm các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong gần 1 năm qua, kể từ Hội nghị giao ban năm 2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã làm nhiều việc để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc học tập và làm theo Bác Hồ dần đi vào nền nếp, chủ động và tích cực hơn. Kết quả đạt được đã có ý nghĩa thiết thực trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới, các đơn vị trong cụm Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương thống nhất cao việc triển khai toàn diện, sáng tạo, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Tin cùng chuyên mục