Việc cấp "sổ đỏ" có phụ thuộc vào thời gian sử dụng đất ở?

  • 11/06/2020 10:28
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Gọi điện đến Đường dây nóng Báo ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi: “Theo quy định hiện hành, đất ở bao nhiêu năm thì được cấp “sổ đỏ”? Việc cấp “sổ đỏ” có phụ thuộc vào thời gian sử dụng đất?"

Hiện nay, điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân được chia làm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, điều kiện cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia thành hai nhóm:

- Không phải nộp tiền sử dụng đất (vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nếu chưa nộp)

Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ 2 điều kiện: Đang sử dụng ổn định; Có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất mà giấy tờ đó đứng tên người đang sử dụng đất (Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa; Giấy tờ chuyển nhượng trước 15/10/1993; Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở…)

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng không đứng tên người đang sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ 3 điều kiện: Phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan; đến trước 1/7/2014 chưa sang tên theo quy định; Đất không có tranh chấp.

Việc cấp “sổ đỏ” không phụ thuộc thời gian sử dụng đất

Việc cấp “sổ đỏ” không phụ thuộc thời gian sử dụng đất

- Có thể phải nộp tiền sử dụng đất và các khoản tiền khác

Khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận.

Còn theo khoản 4 Điều này, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai thì phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục cấp "sổ đỏ". Nghĩa là, chỉ khi có chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính chứng minh là đã nộp thì mới không phải nộp tiền.

Như vậy, việc  cấp “sổ đỏ” không phụ thuộc thời gian sử dụng đất là bao lâu, chỉ cần cá nhân, hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện trên. Ngoài những người đang sử dụng đất mà có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất là căn cứ để được cấp Giấy chứng nhận, pháp luật còn quy định một số trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ vẫn được cấp "sổ đỏ".

Tin cùng chuyên mục