Việc càng khó, Công an các đơn vị, địa phương càng phải quyết tâm thực hiện

  • 24/06/2021 07:36
  • 0 bình luận
  • H.Q
  • In bài
ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã quán triệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn lực lượng.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay; chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước.

Việc càng khó, Công an các đơn vị, địa phương càng phải quyết tâm thực hiện ảnh 1

Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021

Đồng thời phải lường trước các tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả các vấn đề ANTT nổi lên ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở. "Đây là yêu cầu rất cao, rất khó khăn, nhưng khó đến đâu thì Công an các đơn vị, địa phương cũng phải quyết tâm thực hiện cho bằng được", Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế, ngăn chặn các mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp...

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Để cụ thể hóa mục tiêu "Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020, hướng tới giảm tội phạm bền vững, lâu dài...

Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm; phải chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt để thực hiện mục tiêu này và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ nếu để tội phạm gia tăng, các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ, các địa phương cần cụ thể hóa và có cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại địa bàn; phải chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tốt các nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở để góp phần làm giảm tội phạm bền vững, lâu dài.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an 5 thành phố trực thuộc trung ương tập trung xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, sau đó tổng kết nhân rộng trên toàn quốc; tiến tới mỗi Công an địa phương lựa chọn 1 Công an phường, 1 Công an xã điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định rõ "Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ";

do đó yêu cầu, các đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể và Đề án thành phần theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác trước mắt và lâu dài, thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng...

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, của lãnh đạo Bộ về công tác này.

Phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý biên giới, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; tổ chức truy vết đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 theo tinh thần truy vết nhanh, sớm khoanh vùng, phục vụ công tác tổ chức cách ly, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng...

Tin cùng chuyên mục