Video clip: Du xuân không có mũ bảo hiểm

0 V.Anh - M.Quân - N.Anh - M.Sơn (thực hiện)
(ANTĐ) - Ghi nhận của phóng viên ANTĐ điện tử trong đêm 30 Tết cho thấy, có rất nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi đi chơi Tết. PV đã ghi lại cả những hình ảnh BKS của những chủ phương tiện không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top