Tiếp cận đường dây buôn thận xuyên quốc gia

0 Theo VTV
ANTĐ - Một quy luật ngầm mà tất cả những người bán thận không được thắc mắc, không tiết lộ số tiền bán thận, danh tính người mua thận, gặp ai và làm gì.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top