Thêm hình ảnh vụ bar Luxury bị lửa thiêu trụi trong đêm

0 Minh Bái
ANTĐ - Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm toàn bộ Luxury, khói và sức nóng bao trùm cả một vùng. Các xe chữa cháy có mặt đầu tiên đã không thể khống chế đám cháy. Ngay sau đó rất nhiều xe chữa cháy khác có mặt và được chi viện từ nhiều đơn vị đến tiếp ứng...

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top