Sotloff - nhà báo dũng cảm và thông minh

0 Theo VTV
ANTĐ - Steven Sotloff, 31 tuổi, được mọi người đánh giá là một nhà báo dũng cảm, thông minh, chuyên dấn thân vào các vùng bạo động như Syria, Lybia để viết bài cho các tạp chí Time, Christian Science Monitor, World Affairs Journal và Foreign Policy.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top