Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm khảm đồng bào Điện Biên

0 CAP
ANTĐ - Những hình ảnh về những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại Điện Biên, nơi có chiến thắng chấn động toàn cầu...

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top