Cận mặt nhóm côn đồ làng, chỉ thích...chém nhau

0 Ánh Nguyệt
ANTĐ - 4 đối tượng tụ tập lêu lổng, hễ gặp nhóm thanh niên khác mà chúng cho là "ngứa mắt" thì lập tức vác dao, kiếm ra "giải quyết". 

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top